Загальна інформація про кафедру

Кафедра вищої математики Державного ВНЗ "НГУ"

Кафедра заснована у 1913 році.
На даний час на кафедрі навчаються студенти університету за напрямами:

Дисципліна «Вища математика»


Складає основу спеціальної освіти бакалаврів і включає у себе такі смислові блоки:

Робочі програми навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі

Робоча програма «Вища математика» для студентів
за спеціальністю: 122 «Комп'ютерні науки», 121 «Програмна інженерія»
Розробники: проф., д.ф.-м.н. Кагадій Т.С.

Завантажити (pdf | 0,7 Mb)
Робоча програма «Вища математика» для студентів за спеціальністю: 131 «Прикладна механіка»
Розробники: проф., д.ф.-м.н. Кагадій Т.С.

Завантажити (pdf | 0,4 Mb)
Робоча програма «Математичне моделювання систем» для студентів
за спеціальністю: 184 «Гірництво»
Розробники: проф., д.т.н. Сдвижкова О.О.

Завантажити (pdf | 0,7 Mb)
Робоча програма «Математика 1» для студентів
за спеціальністю: 184 «Гірництво»
Розробники: проф., к.ф.-м.н. Фомичова Л.Я.

Завантажити (pdf | 1 Mb)
Робоча програма «Основи криптографічного захисту інформації» для студентів
за спеціальністю: 125 «Кібербезпека»
Розробники: доц., к.т.н. Бабець Д.В.

Завантажити (pdf | 0,2 Mb)

Колектив кафедри

Сдвижкова Е.А.
Завідувачка кафедри
Професор, доктор технічних наук


СДВИЖКОВА
Олена Олександрівна

Гірничий інженер. Спеціаліст в області механіки гірських порід, фізичних процесів гірничого виробництва, статистичної геомеханіки. Автор відкриття в області гірничої науки.

Навчальний процес зараз забезпечують 4 професорів, з них 2 доктора технічних і фізико-математичних наук, 10 кандидатів фізико-математичних і технічних наук, доцентов; 5 асистентів; 7 старших викладачів. Всього на кафедрі працює 29 співробітників, включно обслуговуючий персонал.

На кафедрі здійснюється підготовка аспирантів за спеціальністю «Гірнича і геотехнічна механіка».

Основні напрямки наукової діяльності кафедри: