АБІТУРІЄНТУ КАФЕДРИ | For enrollee


Назва спеціальності: 113 Прикладна математика
Галузь знань: 11 Математика та статистика
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Освітня кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики
Освітньо-професійна програма вищої освіти: Математичне моделювання систем і процесів
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Ліцензійний обсяг прийому: 20 місць (5 бюджетних)
Форма навчання: денна
Умови вступу
 • Для вступу на контракт достатньо мотиваційного листа
  Помірна ціна контракту: 16 300 грн/рік
 • Вступ на бюджет відбувається на основі Національного мультрипредметного тесту (НМТ) та мотиваційного листа

Чому прикладна математика?

Успішність професійної діяльності у цій галузі заснована на поєднанні елегантності та універсальності математичних моделей, потужності сучасних комп'ютерних систем, ефективності новітніх інформаційних технологій.

 • ІНТЕЛЕКТ

  Люди, які займаються вивченням прикладної математики, не лише отримують фундаментальні знання з математики та інформаційних технологій, але й розвивають свій інтелект та здібності до аналітики.
 • РОЗВИТОК

  Глобальним завданням інформатики є збір та обробка інформації, тоді як математика дозволяє прискорити ці процеси за допомогою алгоритмів швидких обчислень та інших методик.
 • УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

  Сьогодні прикладна математика та інформатика йдутьу парі, доповнюючи одна одну. Фахівці з такою освітою потрібні у всіх сферах бізнесу та виробництва. Жоднен сучасний бізнес не може обійтися без інформаційних систем та аналізу.

Ким може працювати математик-прикладник?

 • Спеціаліст з тестування
  Фахівець з аналізу даних (Data Scientist)
  Адміністратор баз даних
  Системний аналітик
 • Програміст
  Інженер-математик
  Розробник комп'ютерних моделей, методів та алгоритмів
  R&D-менеджер - спеціаліст у галузі розвитку та інновацій
Додаткові можливості
 • друга вища освіта
 • навчання на кафедрі військової підготовки
 • участь в програмах академічної мобільності Євросоюзу

Чому вас навчатимуть?

З першого курсу вчорашні школярі вивчають цикл математичних дисциплін, які знайомлять слухачів із низкою основних математичних понять та концепцій, які є ключовими для вивчення комп'ютерних наук, а також розвивають інтелект та готують до вирішення складних нестандартних завдань.
Паралельно студентами освоюється набір дисциплін, які формують базові навички сучасного ІТ-фахівця у галузі програмування.
Частина дисциплін викладаються англійською мовою і є дисциплінами на вибір, що дозволяє студенту сформувати власну освітню траєкторію.

Що вміє математик-прикладник?

 • Досліджувати математичні, інформаційні та імітаційні моделі складних науково-технічних систем та процесів

 • Моделювати та розробляти математичне забезпечення комп'ютерних систем нового покоління

 • Досліджувати комп'ютерні системи та засоби обробки інформації, засоби адміністрування та методи управління безпекою комп'ютерних мереж

 • Застосовувати на практиці пакети програм для вирішення задач прикладної математики в природничих та науково-технічних областях

 • Вивчати та розробляти системи цифрової обробки зображень та комп'ютерного зору, комп'ютерної графіки та візуалізації, мультимедіа та автоматизованого проектування

 • Вивчати інформаційні системи методами математичного прогнозування та системного аналізу. Застосовувати в дослідженнях сучасні обчислювальні системи та мережі

 • Розробляти та впроваджувати процеси управління якістю, методи контролю та оцінки якості процесів створення та використання програмних інформаційних систем

Ваша майбутня професія

Диплом бакалавра з прикладної математики дозволяє працювати за обраною спеціальністю без побоювань бути незатребуваним: IT-галузь потребує професіоналів, чия діяльність пов'язана з розробкою математичного та програмного забезпечення та його впровадженням, забезпеченням інформаційної безпеки або розробкою унікальних моделей систем та процесів.

Хто вас навчатиме?

Кафедра прикладної математики. Заснована у 1913 році.

Навчальний процес зараз забезпечують:
4 професора, з них 3 доктора фізико-математичних і технічних наук та 8 кандидатів фізико-математичних і технічних наук.

Партнерські контакти
із закордонними університетами та компаніями


 • ТУ Фрайберзька гірнича академія

 • Університет Канкірі Каратекін

 • Національний університет імені К.І. Сатпаєва

 • ТУ Краківська гірничо-металургійна академія

 • Технічний університет Кобленц-Ландау

 • Компанія RocScience

Маєш питання?

Ми готові відповісти!


Корисні посилання:

Приймальна комісія НТУ «Днiпровська полiтехнiка»

Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради

Український центр оцінювання якості освіти

Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти

Зовнішнє незалежне оцінювання