Програми та навчальний план спеціальності 113 "Прикладна математика"PDF 1,3Mb

Освітьо-професійна програма вищої освіти
"Математичне моделювання систем і процесів"

Рівень вищої освіти: Перший
Ступінь: Бакалавр
Освітня кваліфікація: Бакалавр з прикладної математикиPDF 3,2Mb

Навчальний план
"Математичне моделювання систем і процесів"

Рівень вищої освіти: Перший
Ступінь: Бакалавр
Освітня кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики

Робочі програми

  Теорія ймовірностей
  Математична статистика


Силабуси

  Теорія ймовірностей
  Математичний аналіз

Робочі програми навчальних дисциплін,що викладаються на кафедрі

Всі програми доступні до завантаження у форматі PDF


Робочі програми для освітніх рівнів "Бакалавр" та "Магістр"

українською мовою
  14 «Електрична інженерія» // Вища математика
  125 «Кібербезпека» // Вища математика
  126 «Інформаційні системи та технології» // Вища математика
  132 «Матеріалознавство» // Вища математика
  132 «Матеріалознавство» // Вища математика // 2018
  132 «Матеріалознавство» // Вища математика // 2019
  132 «Матеріалознавство. Біотехнічне та медичне матеріалознавство» // Вища математика // 2022
  132 «Матеріалознавство. Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів» // Вища математика // 2022
  133 «Галузеве машинобудування» // Вища математика // 2019
  133 «Галузеве машинобудування» // Вища математика // 2020
  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» // Вища математика 2021
  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» // Вища математика 2022
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Математичне моделювання систем і процесів // 2018
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Математичне моделювання систем і процесів // 2019
  184-18 «Гірництво» // Математика 1
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Вища математика // 2017
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Вища математика // 2018
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Вища математика // 2019
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Вища математика // 2020
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Спеціальні розділи з математики // 2019
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Спеціальні розділи з математики // 2020
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Математичне моделювання систем // 2022
  274 «Автомобільний транспорт» // Математичні та статистичні методи узагальнення та обробки інформації
  275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» // Теорія ймовірностей та математична статистика
  292 «Міжнародні економічні відносини» // Вища математика

Робочі програми для освітнього рівня "Доктор філософії"

українською мовою
  033 «Філософія» // Методологія наукових досліджень
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Методологія наукових досліджень
  184 «Гірництво» // Математичне моделювання з використанням обчислювальної техніки у наукових дослідженнях
  184 «Гірництво» // Математичне моделювання з використанням обчислювальної техніки у наукових дослідженнях
  263 «Цивільна безпека» // Методологія наукових досліджень

Силабуси для освітніх рівнів "Бакалавр" та "Магістр"

укранїською мовою
  132 «Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробва» // Вища математика
  132 «Матеріалознавство» // Вища математика
  133 «Галузеве машинобудування» // Вища математика
  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» // Вища математика 2021
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Математика 1
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Спеціальні розділи з математики
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Вища математика

Силабуси для освітнього рівня "Доктор філософії"

українською мовою
  033 «Філософія» // Методологія наукових досліджень
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Методологія наукових досліджень
  184 «Гірництво» // Математичне моделювання з використанням обчислювальної техніки у наукових дослідженнях

Робочі програми для освітніх рівнів "Бакалавр" та "Магістр"

англiйською мовою
  14 «Electrical engineering» // Higher Mathematics
  141 «Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics» // Higher Mathematics 2021
  141 «Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics» // Higher Mathematics 2022
  185 «Oil and Gas Engineering and Technology» // Higher Mathematics
  192 «Construction and Civil Engeneering» // Higher Mathematics // 2020
  192 «Construction and Civil Engeneering» // Special sections on mathematics // 2020

Силабуси для освітніх рівнів "Бакалавр" та "Магістр"

англiйською мовою
  141 «Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics» // Higher Mathematics 2021
  192 «Construction and Civil Engeneering» // Higher Mathematics // 2020
  192 «Construction and Civil Engeneering» // Special sections on mathematics // 2020