Загальна інформація про кафедру

Кафедра вищої математики НТУ "Дніпровська політехніка"

Кафедра заснована у 1913 році. На даний час на кафедрі навчаються студенти університету за напрямами: «Гірництво»; «Геологія»; «Будівництво»; «Екологія»; «Комп'ютерні науки»; «Інженерна механіка»; «Електротехніка»; «Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління»; «Електромеханіка»; «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»; «Інформаційна безпека».

Дисципліна «Вища математика»

Складає основу спеціальної освіти бакалаврів і включає у себе такі смислові блоки:
лінійна алгебра; векторна алгебра і аналітична геометрія; диференціальне і інтегральне обчислення; ряди і диференціальні рівняння.
Навчальний процес зараз забезпечують 4 професора, з них 2 доктора технічних і фізико-математичних наук, 8 кандидатів фізико-математичних і технічних наук, доцентів; 1 асистент; 2 старших викладачів. Всього на кафедрі працює 17 співробітників, включно обслуговуючий персонал.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Завідувачка кафедри

СДВИЖКОВА Олена Олександрівна

Професор, доктор технічних наук

Гірничий інженер. Спеціаліст в області механіки гірських порід, фізичних процесів гірничого виробництва, статистичної геомеханіки. Автор відкриття в області гірничої науки.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

  • геомеханіка, в тому числі статистична;
  • механіка гірських порід і грунтів;
  • механіка анізотропних тіл;
  • стійкість рішень дифференційних рівнянь;
  • наближені методи рішення інтегральних і дифференційних рівнянь із коефіцієнтів степеневого типу;
  • фізичні властивості сегнетоелектриків і сегнетоеластиків;
  • спектральна теорія інтегральних операторів і сходимість рядів Фур'е i Фур'е-Уолша.
На кафедрі здійснюється підготовка аспирантів за спеціальністю «Гірнича і геотехнічна механіка».