Історія кафедри / Our history

УДК [622.25 / .27 :539.2 / .8] (091)
Е.С. Сінайський, Бугрим О.В., Сдвижкова О.О.

Кафедра вищої математики: історія і сучасність

Історія розвитку кафедри вищої математики

У 1899 році в Катеринославі було відкрито Вище Гірниче Училище (КВГУ). 19 червня 1912 р. Державна Дума прийняла Закон про перетворення з 1 липня 1912 року Катеринославського вищого гірничого училища на гірничий інститут. З 1926 року навчальний заклад получив назву Дніпропетровський гірничий інститут (ДГІ). З моменту утворення у Катеринославському Вищому Гірничому Училищі (КВГУ) викладанню вищої математики відводилося важливе місце. Ця наука − одна з основних дисциплін, що складають фундамент інженерних знань. Спочатку при повному трирічному курсі навчання математику викладали протягом перших двох років. На першому курсі обсяг дисципліни становив 10 годин на тиждень (6 годин лекцій, 4 години практичних занять). У 1908 році математику залишили тільки на першому курсі, обсяг дисципліни залишився 10 годин на тиждень (7 годин лекцій 3 годин практичних занять).

З 1899 по 1903 рік математичною освітою в КВГУ керував доктор чистої математики професор Синцов Дмитро Матвійович (1867-1946), випускник Казанського університету 1890 року, доктор чистої математики з 1898 року, професор з 1899 року, академік АН УРСР з 1939 року. У період з 1903 по 1907 рік обов'язки ведучого математика виконував викладач Тихов Гавриїл Адріанович. З 1907 року кафедру вищої математики та аналітичної механіки очолював професор Шарбе Сергій Баконович (1871-1932), випускник Петербурзького університету 1893 року, магістр астрономії, професор з 1911 року. У 1913 році під його керівництвом кафедра вищої математики стала існувати як самостійна одиниця. У цей період математику викладали Серебряков К.Д., Загулін В.Є., Добринін С., Горін А.А., професор Огієвецький І.Є.

Спочатку навчання математики супроводжувалося рядом труднощів. Не існувало детально розробленого курсу дисципліни, адаптованого до спеціальностей гірничого училища, не було відповідних підручників, навчальних посібників, тощо. Підручники писали самі викладачі: Синцов Д.М., Загулін В.Є., Шарбе С.Б. У 1930 році від гірничого інституту відокремилися два самостійних вищих навчальних заклади - металургійний і хіміко-технологічний інститути. Частина викладачів кафедри поміняли місце роботи, з'явилися нові співробітники - молоді фахівці: Бажан П.Л., Сидоренко В.І., Степанов Є.С., Суханов Е.Н., Кохановський Д.Л. Колектив, що складався в основному з молоді, посилено працював над підвищенням своєї педагогічної майстерності. Кожен асистент систематично відвідував лекції професорів і доцентів. Практикувалися взаємні відвідування занять з їх детальним розбором на засіданнях кафедри. Для викладачів спеціальних кафедр, аспірантів, студентів старших курсів кафедра вела факультативи з таких розділів математики, як “Векторний аналіз”, “Номографія”, “Емпіричні формули” і т.п. Війна круто змінила життя всієї країни і кафедри. Пішли на фронт Степанов Є.С., Суханов Е.Н., Бажан П.Л. У боях під Харковом загинув у 1943 році Кохановський Д.Л. У серпні 1941 року інститут евакуювали до Свердловська і там розформували, а восени 1943 відновили в Караганді на базі евакуйованого туди Московського гірничого інституту. Кафедрою математики в цей час завідував професор Різенкампф Бруно Костянтинович (1891-1948). Крім нього на кафедрі працювали три викладачі: Булах Г.І., Стукалов А.Д., Булах О.П. Після звільнення Дніпропетровська від німецьких окупантів у жовтні 1943 року ДГІ відновив свою роботу. У 1944 році з Караганди повернулися всі співробітники інституту. З серпня 1945 по 1978 рік кафедру вищої математики ДГІ очолював Розовський Моісей Ісаакович (1906-1994).

На початку 60-х років кафедра повністю забезпечувала математичну підготовку студентів усіх спеціальностей інституту. На вивчення повного курсу вищої математики для більшості спеціальностей відводилося 350-400 годин, які, як правило, навпіл ділилися між лекціями і практичними заняттями. Матеріал ділився на 4 семестри. Найбільш завантаженим був перший семестр - від 6 до 10 годин математики на тиждень. Найбільший 6-ти семестровий курс викладався студентам-геофізикам. Використовувалися загальноприйняті в технічних вузах підручники Привалова І.І. і Єфімова Н.В. з аналітичної геометрії, Піскунова Н.С. або Лузіна М.М. з математичного аналізу, задачник Мінорського В.П. Контингент студентів не відрізнявся достатньою підготовкою з елементарної математики, за винятком електротехнічної та геофізичної спеціальностей. Тому поряд з щотижневими індивідуальними консультаціями викладачі практикували також загальні додаткові заняття для відстаючих студентів усіх спеціальностей. З середини 60-х років, орієнтуючись на запити спеціальних кафедр, зокрема, кафедри "Автоматизації виробничих процесів", професор Розовський М.І. почав читати студентам електротехнічних спеціальностей операційне числення, теорію функцій комплексного змінного, стійкість руху. Перші два розділи увійшли потім в загальний курс для більшості інших спеціальностей відповідно до навчальної програми, затвердженої Мінвузом СРСР в 1974 році. Старший викладач Потьомкіна В.М. першою на кафедрі розробила і почала викладати студентам-економістам курс теорії ймовірностей і математичної статистики. Цей же розділ разом з елементами теорії випадкових процесів в 1970 році завершував курс математики для студентів-електротехніків. Потреби спеціальних кафедр продовжували зростати, частина необхідних розділів, наприклад, таких як математичне програмування, з традиційним курсом математики майже не містили спільного матеріалу. У 1972 році з'явилася кафедра прикладної математики і технічної кібернетики, яка об'єднала в спеціальні курси всі необхідні для студентів додаткові розділи математики. У 1978 році керувати кафедрою вищої математики став доцент Пономаренко Юрій Олексійович (1921- 1990). Він був незмінним лідером колективу кафедри до 1990 року. Одним з кращих викладачів кафедри у ті роки був проф. Сінайський Євгеній Самуїлович (1935-2011). З середини 80-х років педагогічний колектив кафедри значно активізує свою діяльність, пов'язану зі створенням і публікацією методичної літератури. Змістовне методичне забезпечення математичних курсів дозволило по-новому будувати заняття. Почали практикуватися заняття з елементами індивідуальної роботи студентів, на яких викладач виконував функції консультанта. Дана система збережена і досі. У 1990 році вперше керувати кафедрою стала жінка - професор Новікова Людмила Василівна. З її ініціативи професор Сінайський Є.С. узагальнив свої блискучі лекції і в 2009 році вперше був опублікований підручник «Вища математика» в 2-х томах. У 90-ті роки серед студентів НГУ з'являються іноземні громадяни Азії і Африки. Для адаптації до викладання курсу вищої математики іноземним слухачам протягом півроку читався курс елементарної математики. Поряд з цим з'явилася потреба в методичному забезпеченні курсу вищої математики для іноземних студентів. Професор Новікова Л.В. і професор Мільцин А.М. (1937-2012) очолили проект по виданню і впровадженню в навчальний процес серії навчальних посібників під назвою "Бібліотека іноземного студента". Посібники містять багато прикладів з розв’язками і докладними поясненнями. Метою проекту є підвищення якості та прогнозування результатів навчання. Співробітники кафедри професори Новікова Л.В., Сінайський Є.С доценти Бабець Д.В., Бойко Л.Й., Бугрим О.В., Заславська Л.І., Павліщев В.І., Тимченко С.Є., Ткаченко В.Є., старші викладачі Бондаренко З.І., Великіна Г.М. Карманова Л.В., Подольська С.М., Горбатов М.І., Клименко Д.В. брали активну участь в підготовці даної серії. Було видано п’ятнадцять посібників, що охоплюють більшість розділів курсу вищої математики. Професорами Сушко С.О. (1957 -2015) і Фомичовою Л.Я. видані чотири навчальних посібники, затверджених Міністерством освіти і науки України. Один з підручників «Математика для економічних спеціальностей» двічі перевидавався. Значна кількість методичних розробок належить перу професорів кафедри Сушко С.О., Фомичової Л.Я., Кагадій Т.С., доцентів Бугрим О.В., Приходько В.В., Уланової Н.П., Павліщева В.І., Бойко Л.Й., старших викладачів Шелест Л.І., Карманової Л.В., Орел В.П., Бондаренко З.І., Подольської С.М., Кибкало О.Ф ., Великіної Г.М. Велика увага кафедри приділяється олімпіадному руху. Першими його організаторами були Є.С.Сінайський і Л.І.Шелест, за пропозицією якої була створена керована нею група студентів, що поглиблено вивчали вищу математику. Ця ідея була гаряче підтримана і реалізована професором Б.Д.Котляром (1937-1999). Пізніше в роботу організаційного комітету влилася доктор наук Т.С.Кагадій, а В.Ф.Сторчай першим з викладачів кафедри увійшов у Журі Всеукраїнської студентської олімпіади з вищої математики і організував цілеспрямовану регулярну підготовку студентів до завершального туру.

У 2007 році завідувачем кафедри стала професор Сдвижкова Олена Олександрівна. Під її керівництвом було створено Центр фундаментальної підготовки студентів. Завдяки роботі центру і ентузіазму талановитих молодих людей у 2010 році вперше за багато років студент Національного гірничого університету Євген Кошеленко став призером Всеукраїнської студентської олімпіади. У наступні роки естафету продовжили обдаровані студенти різних факультетів, постійно займаючи призові місця в непростих змаганнях з кращими технічними вузами України. У 2012 році студентська команда НГУ вийшла на міжнародний рівень, гідно представивши університет на Міжнародній студентській математичній олімпіаді в місті Ярославль (РФ). З кожним роком підготовка студентських команд для участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з математики вдосконалюється, забезпечуючи стабільний переможний результат команди. Для підвищення ефективності підготовки до олімпіад Т.С. Кагадій та Л.І. Шелест постійно працюють над серією математичних розробок для поглибленого вивчення вищої математики. Успіхи талановитої молоді стали символом Національного гірничого університету, що привертає до нього абітурієнтів. Протягом багатьох років значні зусилля по залученню в НГУ молоді з різних міст, віддалених куточків промислових регіонів докладали доценти Уланова Н.П., Щербаков П.М., Пікар С.М. (1944-2008), Ткаченко В.Є., старші викладачі Карманова Л.В., Кибкало О.Ф., Орел В.П. та інші. З 2001 року в Національному гірничому університеті починає реалізовуватися система дистанційного навчання за активної участі кафедри вищої математики. Було створено проект інформаційно-освітнього середовища, яке повинно включати комплекс навчальних матеріалів і забезпечувати доступ до електронних бібліотек, аудіо та відеоматеріалів, діалоговий обмін викладача зі студентами і студентів між собою. В даний час цей проект реалізовано і він продовжує розвиватися на базі інформаційно-освітнього середовища Moodle (Modular Object Oriented Digital Learning Environment). Дистанційні курси викладачів кафедри вищої математики є одними зі складових цього комплексу. Курси активно використовуються для організації самостійної роботи студентів денного і заочного відділень. Кафедра вищої математики в процесі навчання використовує інноваційні технології. Одним з перших в університеті створено сайт кафедри http://vm.ntudp.com. Сайт містить корисну інформацію: методичні посібники, підручники і задачники, видані фахівцями кафедри, математичні програми, посібники для повторення курсу елементарної математики. Наступним етапом на шляху до підготовки кваліфікованих інженерів є впровадження в курс вищої математики використання комп’ютерних математичних пакетів і допоміжних обчислювальних програм для розв’язування прикладних завдань. Новаторами в цій області стали доценти Головко Ю.М., Тимченко С.Є., Уланова Н.П. та старші викладачі Бондаренко З.І., Клименко Д.В. , Великіна Г.М. Складено лабораторні роботи з основних розділів курсу вищої математики. Можливості математичних пакетів використовують в цьому курсі, зокрема, для перевірки результатів, ілюстрації математичних понять, візуалізації розв’язку, демонстрації істотних переваг аналітичного розв’язку в порівнянні з чисельним.

Основні напрями наукових досліджень і подготовка наукових кадрів. В 60-70-і роки наукові дослідження на кафедрі проводились під керівництвом професора Розовського М.І. В значній мірі вони були пов’язані з науковими інтересами самого керівника, а саме з механікою спадково-пружних середовищ. На протязі двох десятиліть кафедра займала одне із провідних в країні місць із досліджень в цій області. На наукових семінарах кафедри з доповідями із різних проблем в цій області виступали дослідники із Києва, Севастополя, Єревана, Алма-Ати, Воронежа та інших міст. В 1968 році на базі філіалу інституту механіки і кафедри вищої математики в ДГІ проводилась організована інститутом механіки АН УРСР всесоюзна конференція механіків відповідного напряму досліджень. Професор Розовський М.І. являвся рецензентом, науковим керівником і опонентом на захистах дисертацій багатьох аспірантів і здобувачів із проблем математичної реології. Дослідження в області деформування спадково –пружних середовищ проводили його учні Круш І.І. ,Сінайський Є.С., Ткаченко В.Є., Бугрим О.В. Ще один напрям наукових досліджень в області математики, пов’язаний з питаннями сумування кратних рядів Фур’є, в ті роки розвивався в роботах доцента кафедри Ю.О.Пономаренка. До кінця 80-х років дослідження із проблем механіки спадково- пружних середовищ майже повністю припинились. Після відходу за віком від активної наукової діяльності Розовського М .І. частина його учнів практично припинила наукову роботу, інтереси інших змістились в область інших наукових проблем. Круш І. І. зосередив свої зусилля на інженерних пошуках, Сінайський Є.С. зайнявся розробкою наближених методів розв’язання крайових задач за допомогою диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами. Серед інших наукових досліджень, які сформувались на кафедрі у 80-і роки, слід відмітити роботи Замкової Л.Д. із спеціальних питань теорії диференціальних рівнянь, Заславської Л.І. із квантової теорії молекул, Сушко С.О. із фізики сегнетоеластиків, Кагадій Т.С. із асимптотичного інтегрування диференціальних рівнянь механіки вя’зкопружних середовищ, Фомичової Л.Я. з розрахунку крепів та інших підземних конструкцій, Мірошниченко Л.В. із проблем розпізнавання образів, дослідницьку діяльність Щербакова П.М. в області гірничої справи. З приходом в 1984 році на кафедру Новікової Л.В. и її учнів – Калашникова О.І., Лесникова В.С., Сдвижкової О.О. почалося тісне співробітництво математиків із спеціалістами кафедр “Підземної розробки родовищ” , “Будівництва і геомеханіки”, “Маркшейдерії”. Провідне місце в науковій роботі стали займати дослідження, пов’язані з аналізом напруженого стану породних масивів, стійкістю гірничих виробок і оптимальним проектуванням. Творча взаімодія викладачів випускаючих кофедр і кафедри вищої математики сприяла розв’язанню ряду цікавих задач, продиктованих запитами гірничого виробництва, створенню нових математичних моделей деформування і руйнування порід, розробці ефективних розрахункових алгоритмів і методик визначенння раціональних параметрів підземних споруд і елементів систем добування корисних копалин , впровадженню їх в практику проектування. За роки роботи Л.В.Новікова підготувала двох докторів та сім кандидатів технічних наук. Під її керівництвом сформувалась наукова школа застосування чисельних методів в геомеханічних розрахунках, гідними представниками якої стали Сдвижкова О.О., Уланова Н.П., Приходько В.В., Бабець Д.В., Іванов О.С. Результатом співробітництва з інженерами-виробничниками став цілий ряд спільних монографій. Серйозну наукову роботу продовжують учні Новікової Л.В., самостійно формують нові наукові напрями, створюють школи , виховують учнів.

Доктор технічних наук з 2002 року, професор Сдвижкова О.О. в тісному співробітництві з кафедрою “Будівництва і геомеханіки” розвиває новий напрям в механіці гірничих порід, пов’язаний з ймовірністно-статистичною оцінкою процесів , що відбуваються в породному масиві в околі гірничих виробок. У співавторстві із спеціалістами цієї кафедри також видано ряд монографій. О.О.Сдвижкова тісно співробітничає з кафедрою геотехнологій Краківської Гірничо-Металургійної академії (AGH), що дозволило видати спільні монографії російською та польською мовами: ”Геомеханічні процеси в породних масивах” (2005) та “Podstawy Geomechaniky” (2006). За спільну підготовку монографій вона нагороджена Дипломом 2-го ступеня AGH. Обмін науковими досягненнями з Технічним універсітетом Фрайберга (Германія) і Технічним університетом Відня (Австрія) довгі роки здійснюється шляхом проведення спільних колоквіумів з механіки гірничих порід, присвячених М.М.Протодьяконову. Учні О.О.Сдвижкової Бабець Д.В. та Іванов О..С. продовжили роботу із вивчення ймовірностної природи властивостей гірничих порід і захистили кандидатські дисертації. Д.В. Бабець завершує роботу над докторською дисертацією, узагальнюючи кращі досягнення науової школи моделювання геомеханічних процесів, що сформувалася на кафедрі за довгі роки співробітництва з кращими колективами гірничої справи. Класичний науковий напрям в механіці деформування в’язкопружних ортотропних тіл развивається доктором фізико-математичних наук з 2007 року професором Т.С.Кагадій, яка є видатним спеціалістом в області розробки асимптотичних методів в задачах теорії композитів, механіки руйнування пружних і в’язкопружних лінійних і нелінійних матеріалів. Під керівництвом Т.С.Кагадій захищено дві кандидатські дисертації пошукачів та активно працює над вирішенням нових задач механіки А.Г.Шпорта.

Професори Сдвижкова О..О. и Кагадій Т.С. є членами спеціалізованих вчених рад при НГУ і ДГУ. О..О..Сдвижкова з 2012 року очолює спеціалізовану раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Т.С.Кагадій протягом п’яти років була членом експертної ради акредитаційної комісії при МОН України з природничих та математичних наук. Слід також відмітити успішну роботу С.Є..Тимченко в області підвищення стійкості гірничих порід і грунтів у науковому колективі під керівництвом професора кафедри “Підземної розробки” С.Ф.Власова. Розроблений нею математичний апарат і встановлені фізичні закономірності стали важливою частиною підручників і монографій, виданих спільно із усією кафедрою. В 2007 році доценти С.Є.Тимченко і Д.В.Бабець об’єднали розроблювані ними підходи до підвищення стійкості породних очолень і стали лауреатами конкурсу наукових робіт НГУ. Удосконалюючи обчислювальні алгоритми в області геомеханіки і освоюючи сучасні програмні середовища, доценти Бабець Д.В. та Іванов О.С. в 2010 році були удостоєні премії президента України і одержали грант на виконання науково - дослідної роботи від державного фонду фундаментальних досліджень З 2007 року О.О. Сдвижкова очолює Науково-освітний центр (НОЦ) НГУ “Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики “ , створений за підтримки американського фонду громадянських досліджень і розвитку (США), діяльність якого направлена на концентрацію наукового потенціалу НГУ та підтримку молодих вчених. Результатом виконання міждисциплінарних проектів, які об’єднують зусилля багатьох дослідницьких колективів, стала монографія “Моделювання геотехнічних систем” ( 2009). В рамках НОЦ під керівництвом О.О.Сдвижкової колектив молодих вчених кафедри, спільно із спеціалістами кафедри будівництва і геомеханіки, маркшейдерії, підземної розробки виконує проекти з вітчизняними партнерами ( компанії ДТЕК, Донецьксталь) , а також проекти міжнародних грантів. При грантовій підтримці центру здійснені наукові стажування молодих викладачів Бабця Д.В. та Іванова О.С. (в університетах Німеччини , Польщі і США). Результатом спільних із Павлоградським хімічним заводом досліджень властивостей неоднорідних трещинуватих порід і можливостей нових вибухових речовин при відкритому видобуванні корисних копалин стала наукова робота, що у 2016 році відзначена Державною премією України в області науки і техніки. Професор О.О.Сдвижкова стала лауреатом цієї премії.. Останні роки доцент Ю.М.Головко и старший викладач Д.В.Клименко развивають новий науковий напрям, пов’язаний із дослідженнями пружних коливань в породному масиві і акустичним прогнозуванням небезпечних станів породного масиву. У співробітництві з кафедрою “Будівництва, геотехніки і геомеханіки” вони виконують проекти, спрямовані на удосконалення методик прогнозу газодинамічних явищ і розробку нової апаратури акустичного сканування породного масиву. Активний науковий пошук продовжує доцент Щербаков П.М., узагальнюючи багаторічний досвід в області практичного руйнування гірничих порід і вдосконалюючи статистичні методи прогнозу в цій області. До наукових досліджень активно долучають студентів різних курсів і факультетів. О.О.Сдвижкова і Д.В.Бабець заохочують обдарованих студентів - шахтобудівників до моделювання геомеханічних процесів у складноструктурних породних масивах. С.Є.Тимченко допомагає розібратися в складних фізичних явищах молодим дослідникам – гірникам. Їх учні не тільки учасники конференцій і олімпіад, але й стипендіати конкурсу “Завтра.ua”, програм грантової підтримки молодих вчених. Дякуючи творчій ініціативі Т.С.Кагадій, Л.Я.Фомичової, Н.П.Уланової кожного року для участі в молодіжних наукових конференціях привертаються обдаровані студенти інституту електротехніки.

Результати співпраці Н.П.Уланової з фахівцями кафедр підземної розробки родовищ і будівельних технологій та конструкцій знайшли практичне застосування в чотирьох методиках розрахунку технологічних параметрів виробок, пройдених в складних гірничо-геологічних умовах, прийнятих до використання інститутами Дніпрогіпрошахт, Південгіпроруда, Симферопольським філіалом НДІДБМ. Співробітництво із кафедрою захисту інформації спонукало С.О.Сушко і Л.Я.Фомичову в 2007 році серйозно зайнятися захоплюючою наукою -_ криптологією. Написані ними підручники “Математичні основи криптографії” і “Математичні основи криптології” одержали гриф МОН України і являють собою фундамент підготовки спеціалістів у сфері безпеки інформації і захисту інформації. В 2011 році видана серія підручників удостоєна премії НГУ. Пізніше підготовку студентів в області криптоаналізу і криптології продовжив Д.В.Бабець. Ним розроблені нові дисципліни “Прикладна криптологія”, “Крептографія та стеганографія”, “Основи криптографічного захисту інформації”. Починаючи з 90-х років Б.Д.Котляром развивався напрям, пов’язаний із спектральною теорією інтегральних операторів, теорією рядів Фур’є, варіаційним численням. Зараз роботи в цьому напрямі продовжені. Блискучу кандидатську дисертацію в цій області захистила Ю.Б.Олевська під керівництвом члена – кореспондента НАН України Ю.С. Самойленка. Різноманітні методики викладання вищої математики студентам різних спеціальностей сформувались в єдину методологію, аспектам якої присвячені доповіді на міжнародних і всеукраїнських конференціях, статті в спеціалізованих журналах співробітників кафедри О.В.Бугрим, К.К.Коновалової, З.І.Бондаренко, Л.Й.Бойко, В.І.Павліщева, Г.М.Великіної, Л.В.Карманової, С.М.Подольської, Д.В.Клименко, М.І.Горбатова. Зараз інженерна педагогіка – один із наукових напрямів, очолюваний доцентом О.В.Бугрим. Співробітники кафедри беруть активну участь і в громадській роботі. Старший викладач М.І.Горбатов багато років є відповідальним за стан Цивільного захисту на кафедрі та є начальником штабу Цивільного захисту на геологоразвідувальному факультеті. У відповідних наказах кафедру вищої математики відзначали як одну із кращих. Вище згадувалось, що важливим елементом роботи кафедри вищої математики є навчання іноземних студентів. В 2011 році Ю.Б.Олевська і О.О.Сдвижкова видають посібник із диференціальних рівнянь англійською мовою. С.Є.Тимченко продовжила ініціативу, підготувавши два посібника для слухачів підготовчого відділення англійською та французською мовами. В 2013 році Д.В.Бабець почав читання лекцій англійською мовою студентам елекротехнічного університету. В 2015 році Д.В.Бабець і О.О.Сдвижкова стали участниками програми “Англійська мова для університетів” під патронатом організації “Британська Рада”. В рамках цієї програми вони пройшли тренування із носіями мови і незалежне тестування APTIS, в результаті чого одержали сертифікати про знання англійської мови на рівні B-C.

В 2017 році О.О.Сдвижкова представила наукові і методичні розробки кафедри на академічні семінари університету Леобена (Австрія) в рамках міжнародної програми академічної мобільності ERASMUS+. Кафедра математики забезпечує математичну підготовку всіх технічних факультетів НГУ, пов’язуючи математичну строгість із дохідливостю викладання та акцентом на практичному застосуванні математичних методів в задачах природознавства.