Online-library

Our helpbooks

   Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики в гірництві (pdf | 2,6 Mb)

   №82 Програма та контрольні завдання з дисципліни "Вища математика" для студентів заочної форми навчання (pdf | 3,3 Mb)

   №88 Програма та контрольні завдання з дисципліни "Спеціальні розділи вищої математики" для студентів заочної форми навчання (pdf | 3,5 Mb)

   №96 Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розділу "Ряди" (pdf | 3,0 Mb)

   №149 Програма та контрольні завдання з дисципліни «Вища математика» для студентів заочної форми навчання (pdf | 1,0 Mb)

   Ordinary differential equations (pdf | 2,1 Mb)

   Indefinite Integral (pdf | 2,2 Mb)

   Методичні вказівки та завдання до самостійного вивчення теми “Аналітична геометрія у просторі” (pdf | 1,0 Mb)

   ПОДВІЙНИЙ ІНТЕГРАЛ (pdf | 2,7 Mb)

   Спеціальні розділи математики. Теорія чисел (pdf | 3,1 Mb)

   Derivatives and their application (pdf | 2,0 Mb)

Our textbooks

You can buy them at the Department Office (build. 5, office 28).


Вища математика

Автори: Є.С. Сінайський, Л.В. Новікова, Л.І. Заславська

Дніпропетровськ. НГУ. 2004 (частина 1)

Містить розділи:
- Елементи лінійної і векторної алгебри
- Аналітична геометрія
- Вступ у математичний аналіз
- Диференціювання
- Інтегрування
- Функції декількох змінних
- Диференціальні рівняння
- Числові і степеневі ряди

Викладено курс вищої математики із розрахунку на 400-500 навчальних годин, для студентів технічних спеціальностей. Основна увага приділена з'ясуванню сутності математичних понять, методів і їх застосування. Теоретичні положення проілюстровані великою кількістю детально розібраних прикладів. Систематичні примітки дають уявлення про становлення математики як науки, її розвитку та творців.


Вища математика

Автори: Є.С. Сінайський, Л.В. Новікова, Л.І. Заславська

Дніпропетровськ. НГУ. 2004 (частина 2)

Містить розділи:
- Ряди Фур'є
- Кратні та криволінійні інтеграли
- Векторне поле
- Функції комплексної змінної
- Перетворення Фур'є і Лапласа
- Інтегральні рівняння
- Елементи варіаційного числення
- Рівняння з частинними похідними
- Імовірності

Викладено курс вищої математики із розрахунку на 400-500 навчальних годин, для студентів технічних спеціальностей. Основна увага приділена з'ясуванню сутності математичних понять, методів і їх застосування. Теоретичні положення проілюстровані великою кількістю детально розібраних прикладів. Систематичні примітки дають уявлення про становлення математики як науки, її розвитку та творців.


Математичні основи криптографії

Автори: Г.В. Кузнецов, В.В. Фомичов, С.О. Сушко, Л.Я Фомичова

Дніпропетровськ. НГУ. 2004

Містить розділи:
- Агебраїчні структури
- Елементи теорії чисел
- Скінченні поля (поля Галуа)
- Основи криптографії
- Криптографії та алгортмічні проблеми теорії чисел

Розглянуто питання з таких розділів математики, як множини і відношення; групи; многочлени та їх корені; поля Галуа; теорія чисел, а також основи класичної криптографії та криптографічні алгоритми, пов'язані із теорією чисел.
Теоретичний матеріал відповідає навчальній програмі з курсу "Спеціальні розділи вищої математики" і супроводжується достатньою кількістю типових пркладів, контрольних запитань та задачдля самостійного розв'язування.
Навчальний посібник розроблено у співпраці із фахівцями кафедри електроніки та обчислювальної техніки.


Математичні основи криптоаналізу

Автори: С.О. Сушко, Г.В. Кузнецов, Л.Я. Фомичова, А.В. Корабльов

Дніпропетровськ. НГУ. 2010

Містить розділи:
- Основні поняття криптоаналізу
- Джерела відкритого тексту
- Надійність шифрів
- Криптоаналіз класичних шифроалгоритмів
- Криптоаналіз блокових шифрів,
- Криптоаналіз потокових шифрів
- Криптоаналіз систем шифрування з відкритим ключем
- Довідна стійкість
- Криптоаналіз за побічними каналами
- Новітні технології криптоаналізу
- Криптографія в іменах

Розглянуто базові питання криптоаналізу і необхідний для його засвоєння математичний апарат. Висвітлено актуальні проблеми сучасних симетричних і асиметричних криптосистем. Посібник - логічне продовження книги "Математичні основи криптографії", виданої у 2004 р.
Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів напрямів підготовки "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", "Системи технічного захисту інформації", "Управління інформаційною безпекою", а також фахівцям у сфері захисту інформації.
Навчальний посібник розроблено у співпраці із фахівцями кафедри електроніки та обчислювальної техніки.