Work programs and educational plan for specialty 113 "Applied Mathematics"PDF 1,3Mb

Освітьо-професійна програма вищої освіти
"Математичне моделювання систем і процесів"

Рівень вищої освіти: Перший
Ступінь: Бакалавр
Освітня кваліфікація: Бакалавр з прикладної математикиPDF 3,2Mb

Навчальний план
"Математичне моделювання систем і процесів"

Рівень вищої освіти: Перший
Ступінь: Бакалавр
Освітня кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики

Work programs

  Теорія ймовірностей
  Математична статистика


Syllabuses

  Теорія ймовірностей
  Математичний аналіз

Work programmes

All programs are available for download in PDF format.


BACHELOR'S AND MASTER'S DEGREE WORK PROGRAMMES

in Ukrainian
  14 «Електрична інженерія» // Вища математика
  113 «Прикладна математика» // Математична статистика
  125 «Кібербезпека» // Вища математика
  126 «Інформаційні системи та технології» // Вища математика
  132 «Матеріалознавство» // Вища математика
  132 «Матеріалознавство» // Вища математика // 2018
  132 «Матеріалознавство» // Вища математика // 2019
  132 «Матеріалознавство. Біотехнічне та медичне матеріалознавство» // Вища математика // 2022
  132 «Матеріалознавство. Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів» // Вища математика // 2022
  133 «Галузеве машинобудування» // Вища математика // 2019
  133 «Галузеве машинобудування» // Вища математика // 2020
  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» // Вища математика 2021
  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» // Вища математика 2022
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Математичне моделювання систем і процесів // 2018
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Математичне моделювання систем і процесів // 2019
  184-18 «Гірництво» // Математика 1
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Вища математика // 2017
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Вища математика // 2018
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Вища математика // 2019
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Вища математика // 2020
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Спеціальні розділи з математики // 2019
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Спеціальні розділи з математики // 2020
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Математичне моделювання систем // 2022
  274 «Автомобільний транспорт» // Математичні та статистичні методи узагальнення та обробки інформації
  275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» // Теорія ймовірностей та математична статистика
  292 «Міжнародні економічні відносини» // Вища математика

DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE WORK PROGRAMMES

in Ukrainian
  033 «Філософія» // Методологія наукових досліджень
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Методологія наукових досліджень
  184 «Гірництво» // Математичне моделювання з використанням обчислювальної техніки у наукових дослідженнях
  263 «Цивільна безпека» // Методологія наукових досліджень

BACHELOR'S AND MASTER'S DEGREE SYLLABUSES

in Ukrainian
  132 «Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробва» // Вища математика
  132 «Матеріалознавство» // Вища математика
  133 «Галузеве машинобудування» // Вища математика
  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» // Вища математика 2021
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Математика 1
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Спеціальні розділи з математики
  192 «Будівництво та цивільна інженерія» // Вища математика

DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE SYLLABUSES

in Ukrainian
  033 «Філософія» // Методологія наукових досліджень
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Методологія наукових досліджень
  184 «Гірництво» // Математичне моделювання з використанням обчислювальної техніки у наукових дослідженнях
  184 «Гірництво» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

BACHELOR'S AND MASTER'S DEGREE WORK PROGRAMMES

in English
  14 «Electrical engineering» // Higher Mathematics 2020
  141 «Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics» // Higher Mathematics 2021
  141 «Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics» // Higher Mathematics 2021
  185 «Oil and Gas Engineering and Technology» // Higher Mathematics
  192 «Construction and Civil Engeneering» // Higher Mathematics // 2020
  192 «Construction and Civil Engeneering» // Special sections on mathematics // 2020

BACHELOR'S AND MASTER'S DEGREE SYLLABUSES

in English
  141 «Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics» // Higher Mathematics 2021
  192 «Construction and Civil Engeneering» // Higher Mathematics // 2020
  192 «Construction and Civil Engeneering» // Special sections on mathematics // 2020