Work programmes

All programs are available for download in PDF format.


BACHELOR'S AND MASTER'S DEGREE WORK PROGRAMMES

in Ukrainian
  125 «Кібербезпека» // Прикладна криптологія
  125 «Кібербезпека» // Спеціальні розділи з математики
  125 «Кібербезпека» // Вища математика
  131 «Прикладна механіка» // Вища математика
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Математичне моделювання систем і процесів // 2018
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Математичне моделювання систем і процесів // 2019
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Математика 1
  184-18 «Гірництво» // Математика 1
  185 «Нафтова інженерія та технології» // Математика 1
  263 «Цивільна безпека» // Математика
  275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» // Теорія ймовірностей та математична статистика

DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE WORK PROGRAMMES

in Ukrainian
  033 «Філософія» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  051 «Економіка» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  073 «Менеджмент» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  081 «Право» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  091 «Біологія» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  103 «Науки про землю» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  122 «Комп'ютерні науки» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  131 «Прикладна механіка» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  132 «Матеріалознавство» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  133 «Галузеве машинобудування» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтергровані технології» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  184 «Гірництво» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  184 «Гірництво» // Математичне моделювання з використанням обчислювальної техніки у наукових дослідженнях
  185 «Нафтогазова інженерія та технології» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  263 «Цивільна безпека» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

BACHELOR'S AND MASTER'S DEGREE SYLLABUSES

in Ukrainian
  183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Математика 1

DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE SYLLABUSES

in Ukrainian
  184 «Гірництво» // Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
  184 «Гірництво» // Математичне моделювання з використанням обчислювальної техніки у наукових дослідженнях

BACHELOR'S AND MASTER'S DEGREE WORK PROGRAMMES

in English
  185 «Oil and Gas Engineering and Technology» // Higher Mathematics